Strona 2

Folwark zwierzęcy

Pytanie 9
Na czele władzy stanął:
Pytanie 10
Organizowaniem komitetów w folwarku zajął się:
Napoleon
Snowball
Benjamin
Clover
Pytanie 11
Aparat policyjny świnie stworzyły:
z kruków
z koni
z gęsi
ze szczeniąt
Pytanie 12
Kiedy miała miejsce bitwa pod Oborą?
23 lipca
12 października
4 października
23 czerwca
Pytanie 13
Kto był zwycięzcą bitwy pod Oborą?
Jones i sojusznicy
zwierzęta
Pytanie 14
Jaki plan miał Snowball na poprawienie losu zwierząt?
zakupu kombajnu
zwiększenia obszaru folwarku
ocieplenia obory
budowy wiatraka
Pytanie 15
Po kłótni Napoleona i Snowballa
Snowball opuścił folwark
Napoleon opuścił folwark
Napoleon umiera
Snowball umiera
Pytanie 16
Gdzie po wygranych przez Napoleona wyborach przeniosły się świnie?
do domu Jonesa
do wiatraka
do nowej obory