Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski, Test z Lektury

Znajomość lektury Stefana Żeromskiego pt. Ludzie bezdomni. Sprawdź swoją wiedzę Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 27 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test
Streszczenie

Pytania znajdujące się w teście: "Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski"

1) Kto wychowywał Tomasza Judyma:
2) Akcja toczy się w latach
3) Jakim gatunkiem literackim są "Ludzie bezdomni"?
4) Żona Wiktora Judyma ma na imię
5) Tomasz Judym jest
6) Ojciec Tomasza Judyma był
7) Gdzie Tomasz Judym otworzył swój prywatny gabinet?
8) W czym specjalizował się Tomasz Judym:
9) Kto wydał decyzję usunięcia szlamu ze stawów do rzeki?
10) Gdzie pracowała bratowa Tomasza Judyma?
11) Majątek w Cisach należał do
12) Jak długo Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach?
13) W wieku ilu lat Joasia Podborska opuściła dom rodzinny?
14) Skąd pochodziła Joasia Podborska?
15) Ile rodzeństwa miała Joasia Podborska?
16) Czym zajmowała się Joasia Podborska?
17) Jaka choroba panowała w cisach?
18) Gdzie Tomasz Judym pierwszy raz spotkał Joasię?
19) Jak nazywał się chłopiec, z którym podróżował Tomasz Judym?
20) Do jakiego kraju na początku wyjechał Wiktor Judym?
21) Ile lat Tomasz Judym mieszkał w Paryżu?
22) Kim dla Tomasza był Wiktor?
23) Czy Wiktor Judym angażował się w działalność konspiracyjną?
24) Który z podanych elementów jest najistotniejszym elementem tragizmu Tomasza Judyma?
25) Symbol "rozdartej sosny" uosabia:
26) Tytuł Ludzie bezdomni
27) Jak nazywała się kopalnia, do której wyjechał pracować Tomasz Judym?