Test z języka polskiego

Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski

Znajomość lektury Stefana Żeromskiego pt. Ludzie bezdomni. Sprawdź swoją wiedzę
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 93154 razy