Test z lektury szkolnej

Przedwiośnie - test znajomości lektury

Opis testu

Test wiedzy o lekturze, sprawdź znajomość lektury Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Przedwiośnie - test znajomości lektury znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Jak brzmiało nazwisko głównego bohatera lektury?
Pytanie 2:
Ojciec Cezarego miał na imię:
Pytanie 3:
Matka Cezarego miała na imię:
Pytanie 4:
Wybierz z jakich części składa się lektura?
Pytanie 5:
Jak nazywał się ukochany Jadwigi Dąbrowskiej do którego uczucie wspominała całe życie?
Pytanie 6:
W jakim mieście mieszkała rodzina Cezarego podczas jego szkolnych lat?
Pytanie 7:
Wybuch jakiej wojny zmusza Seweryna Barykę do wyruszenia na front?
Pytanie 8:
Gdzie przed wyjazdem na wojnę ojciec Cezarego ukrywa pieniądze dla swojej rodziny?
Pytanie 9:
Za co Cezary zostaje wydalony z gimnazjum?
Pytanie 10:
Jaką ideologią zafascynował się młody Baryka?
Pytanie 11:
Czy cezary zaangażował się w aktywność polityczną w trakcie rewolucji?
Pytanie 12:
Jakie były konsekwencje wybuchu rewolucji październikowej dla rodziny Baryki?
Pytanie 13:
Za jakie przewinienie matka Cezarego zostaje skazana na ciężkie roboty?
Pytanie 14:
Czy w wyniku ciężkich robót, na które została skazana Jadwiga umiera?
Pytanie 15:
Po spotkaniu Cezarego z ojcem obaj wyjeżdżają
Pytanie 16:
Kiedy ojciec Cezarego umiera?
Pytanie 17:
Czy opowieść o "szklanych domach" jest prawdą?
Pytanie 18:
Po przybyciu do Polski cezary przenosi się do jakiego miasta?
Pytanie 19:
Na jakie studia dostaje się Cezary Baryka?
Pytanie 20:
Po wybuchu wojny polsko - bolszewickiej cezary udaje się na front. Tam ratuje życie osobie, z którą połączy go przyjaźń. Jak nazywa się ów człowiek?
Pytanie 21:
Z kim cezary grywa na cztery ręce na fortepianie?
Pytanie 22:
Cezary wdaje się w romans z?
Pytanie 23:
Po odrzuceniu uczucia Wandy przez Cezarego
Pytanie 24:
Jak nazywał się narzeczony Laury Kościenieckiej?
Pytanie 25:
Po nakryciu Cezarego z Laurą bohater wyjeżdża do Warszawy. Po przyjeździe
Pytanie 26:
Czy podczas pobytu w Warszawie Cezary odnawia kontakt z Laurą Barwicką?
Pytanie 27:
Posiadłość Hipolita Wielosławskiego znajdowała się: