Strona 1

Hydrogeologia

Pytanie 1
Równanie filtracji inaczej zwane prawem Darcy’ego charakteryzuje
przepuszczalność skał
prędkość filtracji płynu w ośrodku porowym
zasoby wód podziemnych
Pytanie 2
Gradient hydrauliczny jest parametrem określającym
różnicę wysokości hydraulicznej na jednostkę długości
uziarnienie skał okruchowych
zmiany prędkości w strumieniu wód podziemnych
Pytanie 3
Prędkość rzeczywista przepływu wody w stosunku do prędkości filtracji jest
większa
Mniejsza
mniejsza bądź równa
Pytanie 4
Infiltracja jest procesem powodującym
drenaż środowiska wodnego
zasilanie środowiska wodnego
zarówno zasilanie jak i drenaż środowiska wodnego
Pytanie 5
Drenaż wód podziemnych następuje poprzez
naturalne i sztuczne obiekty drenażowe
tylko i wyłącznie cieki powierzchniowe
studnie chłonne
Pytanie 6
Rzeka zasilająca
charakteryzuje się niewielkim spadkiem koryta
zasila wody podziemne
jest zasilana przez dopływ
Pytanie 7
Zasilanie wód podziemnych w klimacie umiarkowanym jest największe
w okresie zimowym
w miesiącu wrześniu
w okresie wiosennych roztopów
Pytanie 8
Wzrost temperatury powietrza powoduje
wzrost zasobów wód podziemnych
intensyfikację parowania i ograniczenie zasilania wód podziemnych
nieregularne zmiany zasobów wód podziemnych

Powiązane tematy

#geologia