Strona 1

Egzamin Anatomia 2017

Pytanie 1
Tętno ma kończynie dolnej wyczuwalne jest na:
a. fibularis
a. dorsalis pedis
a. iliaca externa
a tibialis posterior
a. tibialis anterior
Pytanie 2
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera:
v. cava superior
ventriculus sinister
oesophagus
trachea
atrium sinistrum
Pytanie 3
Cupula pleurae:
pokrywa szczyt płuca
od dołu sąsiaduje z a. thoracica interna
jest częścią pleura parietalis
jest mocowane przez mesopneumonium
od przodu i boku sąsiaduje z plexus cervicalis
Pytanie 4
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
lig. ischiofemorale
lig. pubofemorale
lig. iliofemorale
lig. arcuatum pubis
Pytanie 5
N. facialis:
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideus
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
Pytanie 6
Bronchus principalis dexter:
oddaje bronchus eparietalis
leży przed łukiem aorty
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
krzyżuje się u góry z v. azygos
jest dłuższy od bronchus proncipalis sinister
Pytanie 7
W sznurze bocznym przebiegają:
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
fasciculus septomarginalis
tractus spinotectalis
tractus spinocervicalis
Pytanie 8
Uszkodzenie móżdżku może spowodować:
afazję
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
mowę skandowaną
drżenie zamiarowe
hemiparezę lub hemiplegię

Powiązane tematy

#egzamin #anatomia #2017 #sum