Strona 1

Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej

Pytanie 1
Światowy Związek Pocztowy
Pytanie 2
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
Pytanie 3
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pytanie 4
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
Pytanie 5
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Pytanie 6
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
Pytanie 7
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
Pytanie 8
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Po raz pierwszy

Powiązane tematy

#polska