Pytania i odpowiedzi

Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1651 razy
Pytanie 1
Światowy Związek Pocztowy
1919
Pytanie 2
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
1921
Pytanie 3
Organizacja Narodów Zjednoczonych
1945
Pytanie 4
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
1946
Pytanie 5
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
1948
Pytanie 6
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
1950
Pytanie 7
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
1957
Pytanie 8
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Po raz pierwszy
1945
Pytanie 9
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - rok wystąpienia
1950
Pytanie 10
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - drugie przystąpienie
1958
Pytanie 11
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
1958
Pytanie 12
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
1960
Pytanie 13
Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE)
1991
Pytanie 14
Rada Europy
1991
Pytanie 15
Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)
1992
Pytanie 16
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
1995
Pytanie 17
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
1995
Pytanie 18
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1996
Pytanie 19
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA)
1999
Pytanie 20
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
1999
Pytanie 21
Wspólnota Demokracji (WD)
2000
Pytanie 22
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM)
2000
Pytanie 23
Unia Europejska (UE)
2004
Pytanie 24
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2005
Pytanie 25
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA)
2008
Pytanie 26
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
2012

Powiązane tematy

#polska