Fiszki

Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej

Test w formie fiszek Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1675 razy
Światowy Związek Pocztowy
1919
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
1921
Organizacja Narodów Zjednoczonych
1945
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
1946
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
1948
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
1950
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
1957
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Po raz pierwszy
1945
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - rok wystąpienia
1950
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - drugie przystąpienie
1958
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
1958
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
1960
Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE)
1991
Rada Europy
1991
Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)
1992
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
1995
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
1995
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1996
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA)
1999
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
1999
Wspólnota Demokracji (WD)
2000
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM)
2000
Unia Europejska (UE)
2004
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2005
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA)
2008
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
2012

Powiązane tematy

#polska

Inne tryby