Strona 2

Maszyny elektryczne 2

Pytanie 9
10. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę strumienia zależy od obciążenia silnika?
3. Nie, nie zależy
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
2. Tak, przy dużych obciążeniach mniejszy zakres regulacji
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
Pytanie 10
11. Do budowy rdzenia transformatora używa się blach:
4. Elektrotechnicznych o dużej pozostałości magnetycznej
1. Anizotropowych o niskiej stratności
2. Izotropowych o grubości ok. 1mm
3. Ferromagnetycznych o indukcji nasycenia ok. 3T
Pytanie 11
12. Prąd biegu jałowego transformatora wynosi:
2. I10 = 0,1I1n
3. I10 < 0,1I1n
4. I10 > 0,1I1n
1. I10 = 0,5I1n
Pytanie 12
13. Strumień w rdzeniu transformatora jest największy:
2. Przy zwarciu normalnym transformatora
3. Przy biegu jałowym transformatora
1. Przy zwarciu transformatora
4. Przy obciążeniu znamionowym transformatora
Pytanie 13
14. Współczynnik mocy biegu jałowego transformatora energetycznego wynosi:
3. Cos 0 < 0,1
4. Cos 0 < 0,5
2. Cos 0 = 0,2
1. Cos 0 = 0,5
Pytanie 14
15. Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym jest:
3. Zawarta między napięciem wtórnym i pierwotnym
2. Zawsze mniejsza od zera
1. Zawsze większa od zera
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
Pytanie 15
16. Blachy rdzenia transformatora 3-fazowego:
1. Wycina się wzdłuż lub poprzecznie do kierunku walcowania
4. Izoluje się od siebie
3. Ulepsza się termicznie przed złożeniem
2. Wycina się poprzecznie do kierunku walcowania
Pytanie 16
17. SEM 3 harmonicznej w transformatorze 3-fazowym powstaje na skutek:
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
2. Niesymetrii obwodu
3. Niesymetrii obciążenia

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika