Strona 1

Węgiel i jego związki z wodorem

Pytanie 1
Alkany to :
węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
zasady węglowodorowe
węglowodory nienasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
alkohole
Pytanie 2
Trzeci w szeregu homologicznym alkenów jest :
buten
butan
propen
propan
Pytanie 3
Oktan ma :
7 atomów węgla
20 atomów wodoru
8 atomów wodoru
8 atomów węgla
Pytanie 4
Masa cząsteczkowa etynu wynosi :
13u
26u
30u
28u
Pytanie 5
14 atomów wodoru w cząsteczce ma :
pentin
heptin
pentan
hepten
Pytanie 6
Która z wymienionych właściwości dotyczy etynu ?
należy do grupy alkenów
jest cieczą
ma silny, ostry zapach
jest nierozpuszczalny w wodzie
Pytanie 7
Ile atomów wodoru ma alkan, który zawiera 17 atomów węgla ?
34
30
36
32
Pytanie 8
Węglowodór o takim wzorze strukturalnym to :
deken
dekin
nonen
dekan