Pytania i odpowiedzi

Węgiel i jego związki z wodorem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z alkenów, alkinów (acetylenów) i alkanów. Sprawdź swoją wiedzę ze związków węgla z wodorem.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 23871 razy
Pytanie 1
Alkany to :
węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
Pytanie 2
Trzeci w szeregu homologicznym alkenów jest :
propen
Pytanie 3
Oktan ma :
8 atomów węgla
Pytanie 4
Masa cząsteczkowa etynu wynosi :
26u
Pytanie 5
14 atomów wodoru w cząsteczce ma :
hepten
Pytanie 6
Która z wymienionych właściwości dotyczy etynu ?
jest nierozpuszczalny w wodzie
Pytanie 7
Ile atomów wodoru ma alkan, który zawiera 17 atomów węgla ?
36
Pytanie 8
Węglowodór o takim wzorze strukturalnym to :
deken
Pytanie 9
Żeby obliczyć liczbę atomów wodoru w alkinach, należy :
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2, a od wyniku odjąć 2
Pytanie 10
Masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi :
16 u
Pytanie 11
Węglowodór o takim wzorze strukturalnym to:
oktan
Pytanie 12
Wybierz wzór sumaryczny alkinu:
C7H12