Fiszki

Węgiel i jego związki z wodorem

Test w formie fiszek Pytania z alkenów, alkinów (acetylenów) i alkanów. Sprawdź swoją wiedzę ze związków węgla z wodorem.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 23892 razy
Alkany to :
zasady węglowodorowe
węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
alkohole
węglowodory nienasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
Trzeci w szeregu homologicznym alkenów jest :
buten
propen
butan
propan
propen
Oktan ma :
8 atomów węgla
8 atomów wodoru
20 atomów wodoru
7 atomów węgla
8 atomów węgla
Masa cząsteczkowa etynu wynosi :
13u
28u
26u
30u
26u
14 atomów wodoru w cząsteczce ma :
pentin
pentan
hepten
heptin
hepten
Która z wymienionych właściwości dotyczy etynu ?
jest cieczą
jest nierozpuszczalny w wodzie
ma silny, ostry zapach
należy do grupy alkenów
jest nierozpuszczalny w wodzie
Ile atomów wodoru ma alkan, który zawiera 17 atomów węgla ?
34
32
36
30
36
Węglowodór o takim wzorze strukturalnym to :
dekin
dekan
deken
nonen
deken
Żeby obliczyć liczbę atomów wodoru w alkinach, należy :
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2, a do wyniku dodać 2
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2, a od wyniku odjąć 4
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2, a od wyniku odjąć 2
pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2, a od wyniku odjąć 2
Masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi :
16 u
12 u
14 u
10 u
16 u
Węglowodór o takim wzorze strukturalnym to:
cyklooktan
okten
oktan
oktan
Wybierz wzór sumaryczny alkinu:
C5H10
C7H12
C7H10
C8H18
C7H12

Powiązane tematy

#alkany #alkiny #alkeny #weglowodory

Inne tryby