I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych, test kwalifikacji zawodowej.

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych Test dla liceum z kompetencji zawodowych. Test składa się z 44 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych"

1) W dokumentacji medycznej pacjenta należy oznaczyć leczony ząb - drugi przedtrzonowiec w żuchwie po stronie prawej.
2) Cement glassjonomerowy przygotowuje się poprzez zmieszanie proszku i pynu:
3) Do przyczyn halitosis leżących poza jamą ustną nie należą:
4) Badanie elektropobudliwości miazgi zęba wykonuje się w gabinecie stomatologicznym za pomocą
5) Która metoda szczotkowania zębów jest zalecana do stosowania przez osoby noszące stały aparat ortodontyczny?
6) Do gabinetu stomatologicznego zgłasza się pacjent celem ustalenia planu leczenia dotyczącego choroby przyzębia. Cykl leczenia powinno się zacząć od:
7) Wskaż narzędzie do usuwania przebarwień na koronach zębów powstałych na skutek palenia papierosów:
8) Ząb 27 zaliczany jest do sektora
9) W grupie 60 gimnazjalistów stwierdzono próchnicę u 30 uczniów, a u pozostałych 30 nie występowała. Frekwencja próchnicy w danej grupie wyniosła:
10) Caries superficialis to próchnica:
11) Przed zastosowaniem 37% kwasu fosforowego w trakcie zabiegu lakowania zęba 36 zastosowano:
12) Wśród podanych wskaźników wskaż ten, który nie jest wskaźnikiem higieny jamy ustnej:
13) Overextendid oznacza:
14) Na pierwszej wizycie w gabinecie profilaktycznym obliczono wskaźnik próchnicy u 25-letniej kobiety. Przy pełnych łukach zębowych stwierdzono u niej 3 zęby z próchnicą i 4 zęby wypełnione. Wskaźnik próchnicy PUWz wynosił:
15) Symbol "F" widniejąc na opakowaniach płynów do dezynfekcji informuje o zakresie działania na:
16) Dental cuticle to:
17) Wśród stref działania zespołu stomatologicznego wyróżniamy strefę statyczną. Jest ona zawarta między:
18) II zmiana wg zasad pięciu zmian (def. wg Paula) dotyczy:
19) Wypełnienie przedsionka jamy ustnej powietrzem lub okolicy wargi górnej, a następnie przesuwanie ze strony prawej na lewą to:
20) Do parafunkcji nie zaliczamy:
21) Wśród podanych materiałów wskaż materiał nie będący preparatem wodorotlenkowo-wapniowym:
22) Szczotkowanie zębów 0,5-1% roztworem fluorku sodu to metoda profilaktyki fluorkowej wg:
23) Do worka na skażone odpady medyczne nie należy wyrzucać:
24) Jaki materiał do wypełnień stałych i tymczasowych uwalnia fluor i wiąże chemicznie z zębiną i cementem?
25) W statycznej strefie pracy zespołu stomatologicznego...
26) Spongostan jest lekiem działającym:
27) Symbol 21 oznacza:
28) Roztwór boraksu z gliceryną zalecisz pacjentowi:
29) Caries secundaria to termin oznaczający próchnicę:
30) Zapalenie dziąseł w klasyfikacji chorób przyzębia to:
31) Ile krwi potrzeba, aby doszło do zakażenia HBV?
32) Niestosowanie rękawiczek ochronnych przez higienistkę przygotowującą roztwór odkażający bez rękawiczek może doprowadzić do:
33) Czym jest bruksizm?
34) Jak nazywamy przerwy pomiędzy zębami stałymi, uwarunkowane budową kości szczęki lub żuchwy?
35) W przypadku chemicznego oparzenia błony śluzowej pacjenta, do przepłukania użyjesz:
36) Co stanowi stabilną rezerwę fluoru w szkliwie zęba?
37) Jaki związek stosowany często w przemyśle spożywczym ma działanie przeciwpróchnicze?
38) Białe wykwity na błonie śluzowej policzka i podniebienia, wyglądem przypominające zsiadłe mleko, mogą świadczyć o infekcji:
39) Jaka grupa brodawek języka odpowiedzialna jest za przesuwanie kęsów pokarmu podczas żucia?
40) Jaki środek stosuje się do bezpośredniego pokrycia miazgi?
41) Jak nazywamy zabieg polegający na pokryciu odwapnionych tkanek zębów mlecznych azotanem srebra?
42) Jaka grupa bakterii stanowi naturalny czynnik hamujący działanie kwasów w płytce nazębnej?
43) Ubytek próchnicowy obejmujący powierzchnię styczną wg klasyfikacji Blacka należy zaliczyć do klasy:
44) Podczas lakowania zęba, użycie 40% kwasu ortofosforowego skraca czas wytrawiania o :