Powtórzenie: I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

Zawodowe, Liceum, Technikum.

W dokumentacji medycznej pacjenta należy oznaczyć leczony ząb - drugi przedtrzonowiec w żuchwie po stronie prawej.
45 lub 5-
Cement glassjonomerowy przygotowuje się poprzez zmieszanie proszku i pynu:
jednorazową szpatułką na papierowej płytce
Do przyczyn halitosis leżących poza jamą ustną nie należą:
jedzenie typu fast-food
Badanie elektropobudliwości miazgi zęba wykonuje się w gabinecie stomatologicznym za pomocą
unistomu
Która metoda szczotkowania zębów jest zalecana do stosowania przez osoby noszące stały aparat ortodontyczny?
metoda Chartersa
Do gabinetu stomatologicznego zgłasza się pacjent celem ustalenia planu leczenia dotyczącego choroby przyzębia. Cykl leczenia powinno się zacząć od:
profesjonalnego oczyszczania zębów
Wskaż narzędzie do usuwania przebarwień na koronach zębów powstałych na skutek palenia papierosów:
piaskarka
Ząb 27 zaliczany jest do sektora
lewego szczęki (III)
W grupie 60 gimnazjalistów stwierdzono próchnicę u 30 uczniów, a u pozostałych 30 nie występowała. Frekwencja próchnicy w danej grupie wyniosła:
50%
Caries superficialis to próchnica:
powierzchowna
Przed zastosowaniem 37% kwasu fosforowego w trakcie zabiegu lakowania zęba 36 zastosowano:
pastę polerską
Wśród podanych wskaźników wskaż ten, który nie jest wskaźnikiem higieny jamy ustnej:
wskaźnik CPITN
Overextendid oznacza:
odchylenie głowy pacjenta znacznie do tyłu
Na pierwszej wizycie w gabinecie profilaktycznym obliczono wskaźnik próchnicy u 25-letniej kobiety. Przy pełnych łukach zębowych stwierdzono u niej 3 zęby z próchnicą i 4 zęby wypełnione. Wskaźnik próchnicy PUWz wynosił:
7
Symbol "F" widniejąc na opakowaniach płynów do dezynfekcji informuje o zakresie działania na:
grzyby
Dental cuticle to:
nabyta osłonka zębowa
Wśród stref działania zespołu stomatologicznego wyróżniamy strefę statyczną. Jest ona zawarta między:
12:00 i 2:00
II zmiana wg zasad pięciu zmian (def. wg Paula) dotyczy:
zmiany wysokości ułożenia pacjenta względem podłogi
Wypełnienie przedsionka jamy ustnej powietrzem lub okolicy wargi górnej, a następnie przesuwanie ze strony prawej na lewą to:
ćwiczenie Skalouda
Do parafunkcji nie zaliczamy:
oddychania przez usta

Sprawdź proponowane testy powiązane z "I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych".

Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test przygotowujący, TWO do policji.
Zawodowe, Ogólny
315
#two #testwiedzyogolnej #dopolicji #testdopolicji

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji

Test wiedzy podczas rekrutacji do KM PSP Wrocław 2018

142 pytania wymagane na teście wiedzy podczas rekrutacji do KM PSP w województwie dolnośląskim
Zawodowe, Ogólny
142
#straz #psp #test #wiedzy #142 #rekrutacja