Higienistka stomatologiczna, test Z.14 - X - 18.06 test

Higienistka stomatologiczna, test Z.14 - X - 18.06, test kwalifikacji zawodowej.

Test pisemny kwalifikacji zawodowych Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

40 pytań Zawodowe supergeek