Test kwalifikacji zawodowej

Higienistka stomatologiczna, test Z.14 - X - 18.06

Test pisemny kwalifikacji zawodowych Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 11002 razy