Strona 2

Biofiz

Pytanie 9
Pytanie 10
Adsorpcja ma miejsce, gdy:
substancja pochłaniana jest w całej objętości ciała absorbującego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są mniejsze niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są większe niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są równe siłom międzycząsteczkowym ciała rozpuszczonego
Pytanie 11
Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka:
powoduje tężcowy skurcz mięśni
wywiera działanie analgetyczne
stymuluje ruchowo mięśnie szkieletowe prawidłowo unerwione
stymuluje ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane odnerwione
Pytanie 12
Kropka kwantowa to:
sztuczny, ultradrobny proszek modyfikowany nanotechnologicznie
elementy elektronolitograficzne
sztuczny półprzewodnik, nanostom, modyfikowany potencjałami bramki elektrycznej
sztuczne klastery metali, kontrolowane nanotechnologicznie
Pytanie 13
W obrazowaniu diagnostycznym z wykorzystaniem MRI, NMR, prócz zróżnicowania sygnału za pomocą gęstości protonowej, echa spinowego, czasów relaksacji T1 o T2 możemy się posłużyć kontrastem z paramagnetykiem:
wodnym roztworem siarczanu baru
roztworem Gd-DTPA
wodnym roztworem F-FDG
wodnym roztworem uropoliny
Pytanie 14
Pytanie 15
Pola recepcyjne analizujące sygnały dróg wzrokowych u człowieka
występują we wszystkich wymienionych tworach morfologicznych
występują tylko w siatkówce
występują tylko w ciałkach kolankowatych bocznych
występują tylko w warstwie korowej
Pytanie 16
Przerwanie groźnego dla życia migotania przedsionków i komór serca można wywołać za pomocą krótkotrwałego impulsu prądu elektrycznego, dopr. elektrodami do boków klatki piersiowej lub bezpośrednio do serca/ Mechanizm działania polega na wywołaniu równoczesnej depolaryzacji w całym sercu i unieczynnieniu licznych pat ośrodków bodźcotwórczych wskutek czego serce nieruchomieje, a potem zaczyna miarowo sie kurczyc. Proces leczniczy to:
defibrylacja
kardiowersja
kardiografia
kardiostymulacja

Powiązane tematy

#biofizyka