Fiszki

Biofiz

Test w formie fiszek Egzamin z Biofizyki.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 3053 razy
Wolniejsze narastanie natężenia prądu , niż określone przez kąt graniczny w czasie elektrostymulacji:
wywołuje skurcz tężcowy mięśni
wywołuje skurcze pulsujące mięśni
nie wywołuje skurczu mięśnia
wywołuje skurcze rytmiczne mięśni
nie wywołuje skurczu mięśnia
... metamateriały lewoskrętne charakteryzuje współczynnik załamania fali elektromagnetycznej (światła)
mniejszy niż jeden ale dodatni
równy jedności
ujemny
większy niż jeden
ujemny
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80 mmHg jest:
wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
niższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
równe ciśnieniu atmosferycznemu w otoczeniu
nie ma żadnego odniesienia do ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu zwiemy:
odruchem Dastre i Morota
prawem du Bois Reymonda
prawem Webera- Fechnera
odczynem Brown-Sequardta
odczynem Brown-Sequardta
Fitoterapią nazywamy:
ziołolecznictwo
leczenie lub wspomaganie leczenia metodami fizykalnymi
kinezyterapeutyczną metodę zwalczania nadwagi i otyłości
usprawnienie układu narządów ruchu
ziołolecznictwo
Młody, 20letni mżczyzna używa okularów ze stałymi szkłami korekcyjnymi sferycznymi (l.oko - minus 1,5 dioptrii; p.oko - minus 2 dioptrie). Zakwalifikujemy okulary jako
ortezę
ortozę
stenozę
protezę
protezę
Borowiny należą do:
ziemi leczniczych
osadów mineralnych
abiolitów
biolitów
biolitów
W organizmie ludzkim liczba receptorów
ciepła i zimna jest różna u różnych ludzi
ciepła przeważa nad liczbą receptorów zimna
zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
ciepła i zimna jest jednakowa
zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
Adsorpcja ma miejsce, gdy:
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są równe siłom międzycząsteczkowym ciała rozpuszczonego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są większe niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są mniejsze niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
substancja pochłaniana jest w całej objętości ciała absorbującego
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są większe niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka:
stymuluje ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane odnerwione
wywiera działanie analgetyczne
stymuluje ruchowo mięśnie szkieletowe prawidłowo unerwione
powoduje tężcowy skurcz mięśni
wywiera działanie analgetyczne
Kropka kwantowa to:
sztuczne klastery metali, kontrolowane nanotechnologicznie
sztuczny, ultradrobny proszek modyfikowany nanotechnologicznie
sztuczny półprzewodnik, nanostom, modyfikowany potencjałami bramki elektrycznej
elementy elektronolitograficzne
sztuczny półprzewodnik, nanostom, modyfikowany potencjałami bramki elektrycznej
W obrazowaniu diagnostycznym z wykorzystaniem MRI, NMR, prócz zróżnicowania sygnału za pomocą gęstości protonowej, echa spinowego, czasów relaksacji T1 o T2 możemy się posłużyć kontrastem z paramagnetykiem:
wodnym roztworem uropoliny
roztworem Gd-DTPA
wodnym roztworem siarczanu baru
wodnym roztworem F-FDG
roztworem Gd-DTPA
Pola recepcyjne analizujące sygnały dróg wzrokowych u człowieka
występują tylko w ciałkach kolankowatych bocznych
występują we wszystkich wymienionych tworach morfologicznych
występują tylko w siatkówce
występują tylko w warstwie korowej
występują we wszystkich wymienionych tworach morfologicznych
Przerwanie groźnego dla życia migotania przedsionków i komór serca można wywołać za pomocą krótkotrwałego impulsu prądu elektrycznego, dopr. elektrodami do boków klatki piersiowej lub bezpośrednio do serca/ Mechanizm działania polega na wywołaniu równoczesnej depolaryzacji w całym sercu i unieczynnieniu licznych pat ośrodków bodźcotwórczych wskutek czego serce nieruchomieje, a potem zaczyna miarowo sie kurczyc. Proces leczniczy to:
defibrylacja
kardiografia
kardiostymulacja
kardiowersja
defibrylacja
Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2 - bezpośredniemu i pośredniemu (acetylocholina, histamina) powodującemu:
zwolnienie akcji serca i tętna
zwężenie drobnych naczyń tętniczych
rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych
rozszerzenie dużych naczyń śródpiersia i brzucha
rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych
do sterylizacji używany jest, ze względu na własności jonizujące:
ultrafiolet C
ultrafiolet A
utrafiolet D
ultrafiolet B
ultrafiolet C
do miejscowego wprowadzania leku do organizmu czlowieka wykorzystuje się prąd staly w:
galwanopalpacji
fotoablacji
galwanizacji
jontoforezie
jontoforezie

Powiązane tematy

#biofizyka

Inne tryby