Pytania i odpowiedzi

Biofiz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z Biofizyki.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 3024 razy
Pytanie 1
Wolniejsze narastanie natężenia prądu , niż określone przez kąt graniczny w czasie elektrostymulacji:
nie wywołuje skurczu mięśnia
Pytanie 2
... metamateriały lewoskrętne charakteryzuje współczynnik załamania fali elektromagnetycznej (światła)
ujemny
Pytanie 3
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80 mmHg jest:
wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Pytanie 4
Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu zwiemy:
odczynem Brown-Sequardta
Pytanie 5
Fitoterapią nazywamy:
ziołolecznictwo
Pytanie 6
Młody, 20letni mżczyzna używa okularów ze stałymi szkłami korekcyjnymi sferycznymi (l.oko - minus 1,5 dioptrii; p.oko - minus 2 dioptrie). Zakwalifikujemy okulary jako
protezę
Pytanie 7
Borowiny należą do:
biolitów
Pytanie 8
W organizmie ludzkim liczba receptorów
zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
Pytanie 9
Pytanie 10
Adsorpcja ma miejsce, gdy:
siły międzycząsteczkowe rozpuszczalnika są większe niż siły międzycząsteczkowe ciała rozpuszczonego
Pytanie 11
Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka:
wywiera działanie analgetyczne
Pytanie 12
Kropka kwantowa to:
sztuczny półprzewodnik, nanostom, modyfikowany potencjałami bramki elektrycznej
Pytanie 13
W obrazowaniu diagnostycznym z wykorzystaniem MRI, NMR, prócz zróżnicowania sygnału za pomocą gęstości protonowej, echa spinowego, czasów relaksacji T1 o T2 możemy się posłużyć kontrastem z paramagnetykiem:
roztworem Gd-DTPA
Pytanie 14
Pytanie 15
Pola recepcyjne analizujące sygnały dróg wzrokowych u człowieka
występują we wszystkich wymienionych tworach morfologicznych
Pytanie 16
Przerwanie groźnego dla życia migotania przedsionków i komór serca można wywołać za pomocą krótkotrwałego impulsu prądu elektrycznego, dopr. elektrodami do boków klatki piersiowej lub bezpośrednio do serca/ Mechanizm działania polega na wywołaniu równoczesnej depolaryzacji w całym sercu i unieczynnieniu licznych pat ośrodków bodźcotwórczych wskutek czego serce nieruchomieje, a potem zaczyna miarowo sie kurczyc. Proces leczniczy to:
defibrylacja
Pytanie 17
Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2 - bezpośredniemu i pośredniemu (acetylocholina, histamina) powodującemu:
rozszerzenie drobnych naczyń tętniczych
Pytanie 18
do sterylizacji używany jest, ze względu na własności jonizujące:
ultrafiolet C
Pytanie 19
Pytanie 20
do miejscowego wprowadzania leku do organizmu czlowieka wykorzystuje się prąd staly w:
jontoforezie

Powiązane tematy

#biofizyka