Agendy i fundusze ONZ

Test: Agendy i fundusze ONZ

Walnij sobie teścik przed maturką.Wpisywać pełne nazwy, żadnych skrótów typu "ONZ", "ds." etc.

12 pytań WOS Aleksyz20

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.