Pytania i odpowiedzi

Agendy i fundusze ONZ

Pytanie 1
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Picture 0
Pytanie 2
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
Picture 1
Pytanie 3
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Picture 2
Pytanie 4
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Picture 3
Pytanie 5
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
Picture 4
Pytanie 6
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
Picture 5
Pytanie 7
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Picture 6
Pytanie 8
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
Picture 7
Pytanie 9
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
Picture 8
Pytanie 10
Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
Picture 9
Pytanie 11
Światowa Organizacja Zdrowia
Picture 10
Pytanie 12
Światowa Organizacja Handlu
Picture 11

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.