Organizacje międzynarodowe test

Organizacje międzynarodowe, test z WOSu

Podaj nazwę organizacji, siedzibę i datę powstania. Wzór: Związek Kwiatuszków, Las, 1990

56 pytań WOS Aleksyz20