Strona 2

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Pytanie 9
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Rosją.
Pytanie 10
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Litwą.
Pytanie 11
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Ukrainą.
Pytanie 12
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Białorusią.
Pytanie 13
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Czechosłowacją.

Powiązane tematy

#wos #wiedza #o #spoleczenstwie