Pytania i odpowiedzi

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1731 razy
Pytanie 1
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami.
1991
Pytanie 2
Rok podpisania traktatu o granicach z Niemcami, który zatwierdzał istniejące granice na Odrze i Nysie Łużyckiej.
1990
Pytanie 3
Rok podpisania traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy z Rosją.
1992
Pytanie 4
Rok podpisania traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z Litwą.
1994
Pytanie 5
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z Ukrainą.
1992
Pytanie 6
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z Czechosłowacją.
1991
Pytanie 7
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Białorusią.
1992
Pytanie 8
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Niemcami.
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Pytanie 9
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Rosją.
Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy
Pytanie 10
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Litwą.
Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy
Pytanie 11
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Ukrainą.
Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy
Pytanie 12
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Białorusią.
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Pytanie 13
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Czechosłowacją.
Traktat o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy

Powiązane tematy

#wos #wiedza #o #spoleczenstwie