Fiszki

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Test w formie fiszek Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1753 razy
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami.
1991
Rok podpisania traktatu o granicach z Niemcami, który zatwierdzał istniejące granice na Odrze i Nysie Łużyckiej.
1990
Rok podpisania traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy z Rosją.
1992
Rok podpisania traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z Litwą.
1994
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z Ukrainą.
1992
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z Czechosłowacją.
1991
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Białorusią.
1992
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Niemcami.
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Rosją.
Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Litwą.
Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Ukrainą.
Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Białorusią.
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Czechosłowacją.
Traktat o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy

Powiązane tematy

#wos #wiedza #o #spoleczenstwie

Inne tryby