Strona 1

ekonomia integracji europejskiej

Pytanie 1
Wspólna polityka handlowa
Reguluje stosunki między Unią a państwami trzecimi
Odpowiada za nią Dyrektoriat Główny ds. Handlu
Reguluje stosunki miedzy państwami Unii Europejskiej
Odpowiada za nią Komisja Europejska
Odpowiada za nią Parlament Europejski
Pytanie 2
Embargo handlowe
Ma charakter handlowo-polityczny
Stanowi sankcje wobec członków Wspólnoty
Jest zmuszeniem do zmiany zachowań sprzecznych z prawem międzynarodowym
Stanowi sankcje wobec państwa trzeciego
Ma charakter społeczny
Pytanie 3
Kraje trzecie będące głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej
USA
Japonia
Rosja
Indonezja
Chiny
Pytanie 4
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku pomiędzy:
USA a Australią
UE a Kanadą
Polską a USA
UE a USA
UE a Brazylią
Pytanie 5
Głównymi Źródłami kryzysu gospodarczego w Grecji były:
Niska konkurencyjność gospodarki
Wysokie zatrudnienie w sektorze publicznym
Niska płaca minimalna
Wysoki stopień dywersyfikacji gospodarki
Wysokie płace w sektorze publicznym
Pytanie 6
Warunkami wdrożenia programu naprawczego dla Grecji były:
reformy strukturalne
obniżka wynagrodzeń w sektorze publicznym
obniżenie podatku VAT
podniesieniu podatku VAT
redukcja płacy minimalnej
Pytanie 7
Kto oceniał postępy w zakresie realizacji zobowiązań Grecji (program naprawczy dla finansów publicznych, reformy strukturalne)?
Trojka
Komisja Europejska
Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Rząd Grecji
Pytanie 8
Na jakie sektory gospodarki Irlandzkiej został położony nacisk po reformach z lat 80.?
Przemysł farmaceutyczny i urządzeń medycznych
Przemysł ciężki
Przemysł chemiczny
Rolnictwo
Przemysł mikroelektroniki i elektroniki