Fiszki

ekonomia integracji europejskiej

Test w formie fiszek ekonomia integracji europejskiej
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2786 razy
Wspólna polityka handlowa
Odpowiada za nią Komisja Europejska
Odpowiada za nią Parlament Europejski
Reguluje stosunki między Unią a państwami trzecimi
Odpowiada za nią Dyrektoriat Główny ds. Handlu
Reguluje stosunki miedzy państwami Unii Europejskiej
Odpowiada za nią Komisja Europejska
Reguluje stosunki między Unią a państwami trzecimi
Odpowiada za nią Dyrektoriat Główny ds. Handlu
Embargo handlowe
Ma charakter handlowo-polityczny
Stanowi sankcje wobec członków Wspólnoty
Ma charakter społeczny
Jest zmuszeniem do zmiany zachowań sprzecznych z prawem międzynarodowym
Stanowi sankcje wobec państwa trzeciego
Ma charakter handlowo-polityczny
Jest zmuszeniem do zmiany zachowań sprzecznych z prawem międzynarodowym
Stanowi sankcje wobec państwa trzeciego
Kraje trzecie będące głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej
Chiny
USA
Rosja
Japonia
Indonezja
Chiny
USA
Rosja
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku pomiędzy:
USA a Australią
UE a Brazylią
UE a USA
Polską a USA
UE a Kanadą
UE a USA
Głównymi Źródłami kryzysu gospodarczego w Grecji były:
Wysokie płace w sektorze publicznym
Niska płaca minimalna
Niska konkurencyjność gospodarki
Wysoki stopień dywersyfikacji gospodarki
Wysokie zatrudnienie w sektorze publicznym
Wysokie płace w sektorze publicznym
Niska konkurencyjność gospodarki
Wysokie zatrudnienie w sektorze publicznym
Warunkami wdrożenia programu naprawczego dla Grecji były:
reformy strukturalne
obniżka wynagrodzeń w sektorze publicznym
redukcja płacy minimalnej
podniesieniu podatku VAT
obniżenie podatku VAT
reformy strukturalne
obniżka wynagrodzeń w sektorze publicznym
redukcja płacy minimalnej
podniesieniu podatku VAT
Kto oceniał postępy w zakresie realizacji zobowiązań Grecji (program naprawczy dla finansów publicznych, reformy strukturalne)?
Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Rząd Grecji
Trojka
Komisja Europejska
Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Trojka
Komisja Europejska
Na jakie sektory gospodarki Irlandzkiej został położony nacisk po reformach z lat 80.?
Przemysł farmaceutyczny i urządzeń medycznych
Przemysł mikroelektroniki i elektroniki
Przemysł chemiczny
Rolnictwo
Przemysł ciężki
Przemysł farmaceutyczny i urządzeń medycznych
Przemysł mikroelektroniki i elektroniki
Przemysł chemiczny
Poprawna odpowiedź o wyjściu kraju ze strefy euro:
wiąże się z wystąpieniem kraju z UE
nie ma sprecyzowanych procedur
jest składana przed KE
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
jest regulowana przez Traktat Lizboński
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Na jakich rynkach zdarzyły się szoki podażowe w 1973r. oraz 1979r., mające wpływ na kryzys w gospodarce irlandzkiej?
Rynek energii
Rynek spożywczy
Rynek paliw
Rynek pracy
Rynek motoryzacjii
Rynek energii
Rynek paliw
Co okazało się decydującym(i) czynnikiem(ami), umożliwiającym(i) wprowadzenie reform przez partię "FiannaFail" pod koniec lat 80.?
Porozumienia ze związkami zawodowymi
Spadek ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Wejście do EWG
Wzrost demograficzny
Spadek emigracji
Porozumienia ze związkami zawodowymi
Jakie były skutki działań rządu Irlandii, mających utrzymać popyt w gospodarce irlandzkiej po szoku podażowym z 1973 roku?
Wzrost inwestycji zagranicznych w Irlandii
Wzrost bezrobocia
Repatriacja ludności
Wzrost długu publicznego
Wzrost inflacji
Wzrost bezrobocia
Wzrost długu publicznego
Wzrost inflacji

Powiązane tematy

#ekonomia #integracji #europejskiej

Inne tryby