Pierwiastki chemiczne

Symbol chemiczny Nazwa Liczba atomowa Masa atomowa Stan skupienia Charakter chemiczny
H wodór 1 1,00794 gaz niemetal
He hel 2 4,002602 gaz niemetal/gaz szlachetny
Li lit 3 6,941 ciało stałe metal
Be beryl 4 9,012182 ciało stałe metal
B bor 5 10,811 ciało stałe niemetal/półmetal
C węgiel 6 12,011 ciało stałe niemetal/półmetal
N azot 7 14,00674 gaz niemetal
O tlen 8 15,9994 gaz niemetal
F fluor 9 18,9984032 gaz niemetal
Ne neon 10 20,1797 gaz niemetal/gaz szlachetny
Na sód 11 22,989768 ciało stałe metal
Mg magnez 12 24,305 ciało stałe metal
Al glin 13 26,981539 ciało stałe metal/półmetal
Si krzem 14 28,0855 ciało stałe niemetal/półmetal
P fosfor 15 30,973762 ciało stałe niemetal/półmetal
S siarka 16 32,066 ciało stałe niemetal
Cl chlor 17 35,4527 gaz niemetal
Ar argon 18 39,948 gaz niemetal/gaz szlachetny
K potas 19 39,0983 ciało stałe metal
Ca wapń 20 40,078 ciało stałe metal
Sc skand 21 44,95591 ciało stałe metal
Ti tytan 22 47,88 ciało stałe metal
V wanad 23 50,9415 ciało stałe metal
Cr chrom 24 51,9961 ciało stałe metal
Mn mangan 25 54,93805 ciało stałe metal
Fe żelazo 26 55,847 ciało stałe metal
Co kobalt 27 58,9332 ciało stałe metal
Ni nikiel 28 58,69 ciało stałe metal
Cu miedź 29 63,546 ciało stałe metal
Zn cynk 30 65,39 ciało stałe metal
Ga gal 31 69,723 ciało stałe metal
Ge german 32 72,61 ciało stałe metal/półmetal
As arsen 33 74,92159 ciało stałe niemetal/półmetal
Se selen 34 78,96 ciało stałe niemetal
Br brom 35 79,904 ciecz niemetal
Kr krypton 36 83,8 gaz niemetal/gaz szlachetny
Rb rubid 37 85,4678 ciało stałe metal
Sr stront 38 87,62 ciało stałe metal
Y itr 39 88,90585 ciało stałe metal
Zr cyrkon 40 91,224 ciało stałe metal
Nb niob 41 92,90638 ciało stałe metal
Mo molibden 42 95,94 ciało stałe metal
Tc technet 43 98,9063 ciało stałe metal
Ru ruten 44 101,07 ciało stałe metal
Rh rod 45 102,9055 ciało stałe metal
Pd pallad 46 106,42 ciało stałe metal
Ag srebro 47 107,8682 ciało stałe metal
Cd kadm 48 112,411 ciało stałe metal
In ind 49 114,82 ciało stałe metal
Sn cyna 50 118,71 ciało stałe metal
Sb antymon 51 121,75 ciało stałe metal/półmetal
Te tellur 52 127,6 ciało stałe niemetal/półmetal
I jod 53 126,90447 ciało stałe niemetal
Xe ksenon 54 131,29 gaz niemetal/gaz szlachetny
Cs cez 55 132,90543 ciało stałe metal
Ba bar 56 137,327 ciało stałe metal
La lantan 57 138,9055 ciało stałe metal
Ce cer 58 140,115 ciało stałe metal
Pr prazeodym 59 140,90765 ciało stałe metal
Nd neodym 60 144,24 ciało stałe metal
Pm promet 61 146,9151 ciało stałe metal
Sm samar 62 150,36 ciało stałe metal
Eu europ 63 151,965 ciało stałe metal
Gd gadolin 64 157,25 ciało stałe metal
Tb terb 65 158,92534 ciało stałe metal
Dy dysproz 66 162,5 ciało stałe metal
Ho holm 67 164,93032 ciało stałe metal
Er erb 68 167,26 ciało stałe metal
Tm tul 69 168,93421 ciało stałe metal
Yb iterb 70 173,04 ciało stałe metal
Lu lutet 71 174,967 ciało stałe metal
Hf hafn 72 178,49 ciało stałe metal
Ta tantal 73 180,9479 ciało stałe metal
W wolfram 74 183,85 ciało stałe metal
Re ren 75 186,207 ciało stałe metal
Os osm 76 190,2 ciało stałe metal
Ir iryd 77 192,22 ciało stałe metal
Pt platyna 78 195,08 ciało stałe metal
Au złoto 79 196,96654 ciało stałe metal
Hg rtęć 80 200,59 ciecz metal
Tl tal 81 204,3833 ciało stałe metal
Pb ołów 82 207,2 ciało stałe metal
Bi bizmut 83 208,98037 ciało stałe metal
Po polon 84 208,9824 ciało stałe metal/półmetal
At astat 85 209,9871 ciało stałe niemetal/półmetal
Rn radon 86 222,0176 gaz niemetal/gaz szlachetny
Fr frans 87 223,0197 ciało stałe metal
Ra rad 88 226,0254 ciało stałe metal
Ac aktyn 89 227,0278 ciało stałe metal
Th tor 90 232,0381 ciało stałe metal
Pa protaktyn 91 231,0359 ciało stałe metal
U uran 92 238,0289 ciało stałe metal
Np neptun 93 237,0482 ciało stałe metal
Pu pluton 94 244,0642 ciało stałe metal
Am ameryk 95 243,0614 ciało stałe metal
Cm kiur 96 247,0703 ciało stałe metal
Bk berkel 97 247,0703 ciało stałe metal
Cf kaliforn 98 251,0796 ciało stałe metal
Es einstein 99 252,0829 ciało stałe metal
Fm ferm 100 257,0951 ciało stałe metal
Md mendelew 101 258,0986 ciało stałe metal
No nobel 102 259,1009 ciało stałe metal
Lr lorens 103 260,1053 ciało stałe metal
Rf rutherford 104 261,1087 prawdopodobnie ciało stałe metal
Db dubn 105 262,1138 prawdopodobnie ciało stałe metal
Sg seaborg 106 263,1182 prawdopodobnie ciało stałe metal
Bh bohr 107 262,1229 prawdopodobnie ciało stałe metal
Hs has 108 265 prawdopodobnie ciało stałe metal
Mt meitner 109 266 prawdopodobnie ciało stałe metal
Ds darmsztadt 110 269 prawdopodobnie ciało stałe metal
Rg roentgen 111 272 prawdopodobnie ciało stałe metal
Cn kopernik 112 [285] prawdopodobnie ciecz metal
Nh nihonium 113 [284] prawdopodobnie ciało stałe metal
Fl flerow 114 [289] prawdopodobnie ciało stałe metal
Mc moscovium 115 [288] prawdopodobnie ciało stałe metal
Lv liwermor 116 [292] prawdopodobnie ciało stałe metal
Ts tennessine 117 [294] prawdopodobnie ciało stałe prawdopodobnie niemetal
Og oganesson 118 [294] prawdopodobnie ciało stałe prawdopodobnie niemetal

Podobał Ci się ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi. Im też może okazać się pomocny.