Symbole i nazwy pierwiastków dla gimnazjum test

Symbole i nazwy pierwiastków dla gimnazjum, test z chemii

Ten test poświęcony dla tych osób które uczą się tablicy pierwiastków chemicznych.
W tym teście będziesz pytany raz o symbol a raz o nazwę.

24 pytań Chemia kryna6