Epika - Testy

Lista testów dotycząca literatury a dokładnie gatunku epiki.

REKLAMA
Sprawdzenie znajomości pojęć związanych z epiką oraz gatunków epickich
Test dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu teorii literatury - rodzaje literackie.
Liryka, epika, dramat - cechy rodzajów literackich, przykłady. Gatunki literackie - charakterystyka, przykłady.
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!