Pytania i odpowiedzi

Świat po I wojnie światowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 32044 razy
Pytanie 1
Do wydarzeń dopisz rok. ( liczba tak jak np: 966)
Pytanie 2
Wybierz tereny, które Niemcy stracili na skutek traktatu wersalskiego : ( 2 zostały podane dodatkowo)
Alzacja
Lotaryngia wschodnia
Pomorze Gdańskie
Wielkopolska
Pytanie 3
Jakie zadanie miała Liga Narodów:
Liga Narodów miała za zadanie: rozstrzygać spory na skali międzynarodowej
Pytanie 4
Do państwa dopisz maksymalną liczbę wojsk, jakie dane państwo mogło posiadać. Odpowiedź poprawna to: np 77000
Pytanie 5
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Pytanie 6
Połącz odpowiednią datę z wydarzeniem.
1926r.
Niemcy w Lidzie Narodów
1934r
ZSSR w Lidze Narodów
1919r.
Mały traktat wersalski
1928r.
Układ Brianda Kelloga
1929r.
Czarny czwartek
Pytanie 7
Wybierz skutki wojny światowej. ( 2 zostały podane dodatkowo)
Pandemia
Hiperinflacja
Zniszczenia gospodarcze
Spadek liczby mieszkańsów
Pytanie 8
Twórcą nowego ładu był:
F.Roosevelt
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
1922r.
Zamach stanu
1933r
Hitler staje na czele rządu
1938r.
Noc kryształowa
1923r.
Pucz monachijski
Pytanie 10
Wyjaśnij pojęcia. W tym celu połącz je w pary.
Duce
Nazwa wodza włoskiego
Fuhrer
Nazwa niemieckiego wodza
Pucz
Inaczej zamach stanu
Funkcjonalizm
kierunek w sztuce
Indoktrynacja
Wpajanie okreslonych poglądów
Pytanie 11
Wskaż, które z cech należą do państwa nazizmu. (1 błędna)
System monopartyjny
Wzmocnienie władzy wykonawczej
Utworzenie obozów koncentracyjnych
Pytanie 12
Wskaż, cechy państwa faszystowskiego . 1 błędna odpowiedź
Kult państwa
Przejęcie starożytnych symboli
Propaganda
Pytanie 13
Połącz odpowiednio.
Ustawy norymberskie (1935r.)
Odseparowywanie ludności żydowskiej
Eugenika
Udoskonalenie rasy nordyckiej.
Eutanazja
Spowodowanie śmierci osoby nieuleczalnie chorej.
Sterylizacja
Pozbawienie płodności
Pytanie 14
Połącz odpowiednio:
Nowa polityka ekonomiczna
NEP
Komunizm wojenny
upaństwowienie gospodarki
Wszechzwiązkowa Komunistyczna partia bolszewików
WKP(b)
Sowchoz
państowe gospodarstwo
Kołchoz
spółdzielcze gospodarstwo ( zachowanie niewielkiej części ziemi na własność)
Kułak
Bogatszy gospodarz
Pytanie 15
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.