Powtórzenie: Świat po I wojnie światowej

System wersalski Odbudowa powojenna i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.

Historia, powtórzenie. 20 pytań.

Do wydarzeń dopisz rok. ( liczba tak jak np: 966)
Rok zakończenia wojny światowej: 1918
Data powstania Ligii Narodów : 1920
Data traktatu wersalskiego: 1919
Data ostatecznego pokoju aliantów z Turkami. : 1923
Data wstąpienia Niemiec do Ligii Narodów : 1926
Wybierz tereny, które Niemcy stracili na skutek traktatu wersalskiego : ( 2 zostały podane dodatkowo)
Alzacja
Pomorze Gdańskie
Lotaryngia wschodnia
Wielkopolska
Jakie zadanie miała Liga Narodów:
Liga Narodów miała za zadanie: rozstrzygać spory na skali międzynarodowej
Do państwa dopisz maksymalną liczbę wojsk, jakie dane państwo mogło posiadać. Odpowiedź poprawna to: np 77000
AUSTRIA: 30000
BUŁGARIA: 20000
WĘGRY: 35000
TURCJA: 50000
NIEMCY: 100000
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Mustafa Kemal był tureckim politykiem.: P
Mustafa Kemal był pierwszym prezydentem republiki Turcji. : P
Mustafa Kemal był jednym z wybitniejszych przywódców armii Imperium Osmańskiego.: P
Połącz odpowiednią datę z wydarzeniem.
1926r.
+
Niemcy w Lidzie Narodów
1934r
+
ZSSR w Lidze Narodów
1919r.
+
Mały traktat wersalski
1928r.
+
Układ Brianda Kelloga
1929r.
+
Czarny czwartek
Wybierz skutki wojny światowej. ( 2 zostały podane dodatkowo)
Zniszczenia gospodarcze
Hiperinflacja
Pandemia
Spadek liczby mieszkańsów
Twórcą nowego ładu był:
F.Roosevelt
Połącz datę z wydarzeniem.
1922r.
+
Zamach stanu
1933r
+
Hitler staje na czele rządu
1938r.
+
Noc kryształowa
1923r.
+
Pucz monachijski
Wyjaśnij pojęcia. W tym celu połącz je w pary.
Duce
+
Nazwa wodza włoskiego
Fuhrer
+
Nazwa niemieckiego wodza
Pucz
+
Inaczej zamach stanu
Funkcjonalizm
+
kierunek w sztuce
Indoktrynacja
+
Wpajanie okreslonych poglądów
Wskaż, które z cech należą do państwa nazizmu. (1 błędna)
System monopartyjny
Utworzenie obozów koncentracyjnych
Wzmocnienie władzy wykonawczej
Wskaż, cechy państwa faszystowskiego . 1 błędna odpowiedź
Propaganda
Przejęcie starożytnych symboli
Kult państwa
Połącz odpowiednio.
Ustawy norymberskie (1935r.)
+
Odseparowywanie ludności żydowskiej
Eugenika
+
Udoskonalenie rasy nordyckiej.
Eutanazja
+
Spowodowanie śmierci osoby nieuleczalnie chorej.
Sterylizacja
+
Pozbawienie płodności
Połącz odpowiednio:
Nowa polityka ekonomiczna
+
NEP
Komunizm wojenny
+
upaństwowienie gospodarki
Wszechzwiązkowa Komunistyczna partia bolszewików
+
WKP(b)
Sowchoz
+
państowe gospodarstwo
Kołchoz
+
spółdzielcze gospodarstwo ( zachowanie niewielkiej części ziemi na własność)
Kułak
+
Bogatszy gospodarz
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Przykładem indoktrynacji jest Morozow : P
Józef Stalin pochodził z Gruzji. : P
W latach 1932 -1933 na Ukrainie nastał wielki nieurodzaj, a co za tym idzie głód. : P
Połącz w pary.
Egalitaryzm
+
pogląd społeczny głoszący równość
Karta ateńska
+
Poszczególne dzielnice miały pełnić odpowiednie funkcje.
Funkcjonalizm
+
W tym kierunku architektonicznym odrzucano wszelkie dekoracje
Ekspresjonizm
+
wyrażanie przeżyć
Abstrakcjonizm
+
nurt sprzeciwiający się odtwarzaniu rzeczywistości
Kubizm
+
Posługuje się geometrycznym uproszczeniem elementów kompozycji
Dadaizm
+
Odrzucał tradycje, szok !
Surrealizm
+
Stan podświadomości, marzenia senne, skojarzenia
Futuryzm
+
Ruch
Napisz datę do wydarzenia. Ma to być wyłacznie liczba np: 1999
Pierwszy program radiowy: 1906
Pierwszy przelot przez Atlantyk : 1919
Pierwsza transmisja telewizyjna : 1928
Wystąpienie Japonii z Ligii Narodów: 1933
Zajęcie Madrytu przez wojska Franco: 1939
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Adolf Hitler wprowadził obowiązek służby wojskowej: P
Japonia podbiła Mandżurię. : P
Cesarz HAILE SELLASJE uciekł do W.Brytanii. : P
Ekspansja nie miała na celu wzmocnienie państwa. : F
Mussolinii nie podbił Cesarstwa Etiopii (Abisynii) : F
Założenie lewicy ( frontu ludowego) to: ( 1 został podany dodatkowo)
Zmniejszenie majątku kościoła
Ograniczenie roli kościoła
Reforma rolnictwa
Rozwój szkolnictwa
Połącz odpowiednio.
Falanga
+
Faszystowska organizacja
Karliści
+
zwolennicy przywrócenia monarchii
Legion Condor
+
Zniszczenie miasta Guernica ( zbombardowanie)
Marchia wschodnia
+
Ostmark
Appeasement-
+
ugłaskiwanie, załagodzenie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.