Fiszki

Świat po I wojnie światowej

Test w formie fiszek Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 32044 razy
Do wydarzeń dopisz rok. ( liczba tak jak np: 966)
Wybierz tereny, które Niemcy stracili na skutek traktatu wersalskiego : ( 2 zostały podane dodatkowo)
Alzacja
Siedmiogród
Tyrol
Pomorze Gdańskie
Lotaryngia wschodnia
Wielkopolska
Alzacja
Pomorze Gdańskie
Lotaryngia wschodnia
Wielkopolska
Jakie zadanie miała Liga Narodów:
Liga Narodów miała za zadanie : dbać o dobro państw ententy
Liga Narodów miała za zadanie: dbać o dobro państw centralnych
Liga Narodów miała za zadanie: rozstrzygać spory na skali międzynarodowej
Liga Narodów miała za zadanie : troszczyć się o miasto Genewa.
Liga Narodów miała za zadanie: rozstrzygać spory na skali międzynarodowej
Do państwa dopisz maksymalną liczbę wojsk, jakie dane państwo mogło posiadać. Odpowiedź poprawna to: np 77000
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Połącz odpowiednią datę z wydarzeniem.
1926r.
Niemcy w Lidzie Narodów
1934r
ZSSR w Lidze Narodów
1919r.
Mały traktat wersalski
1928r.
Układ Brianda Kelloga
1929r.
Czarny czwartek
Wybierz skutki wojny światowej. ( 2 zostały podane dodatkowo)
Zniszczenia gospodarcze
Hiperinflacja
Mustafa Kemal chciał podbić znaczną część zachodnią Europy.
Spadek liczby mieszkańsów
Nadmierność broni
Pandemia
Zniszczenia gospodarcze
Hiperinflacja
Spadek liczby mieszkańsów
Pandemia
Twórcą nowego ładu był:
A.Hitler
B.Mussolini
J.Stalin
F.Roosevelt
F.Roosevelt
Połącz datę z wydarzeniem.
1922r.
Zamach stanu
1933r
Hitler staje na czele rządu
1938r.
Noc kryształowa
1923r.
Pucz monachijski
Wyjaśnij pojęcia. W tym celu połącz je w pary.
Duce
Nazwa wodza włoskiego
Fuhrer
Nazwa niemieckiego wodza
Pucz
Inaczej zamach stanu
Funkcjonalizm
kierunek w sztuce
Indoktrynacja
Wpajanie okreslonych poglądów
Wskaż, które z cech należą do państwa nazizmu. (1 błędna)
Utworzenie obozów koncentracyjnych
Kult wodza (Duce)
System monopartyjny
Wzmocnienie władzy wykonawczej
Utworzenie obozów koncentracyjnych
System monopartyjny
Wzmocnienie władzy wykonawczej
Wskaż, cechy państwa faszystowskiego . 1 błędna odpowiedź
Kult wodza (Fuhrera)
Kult państwa
Propaganda
Przejęcie starożytnych symboli
Kult państwa
Propaganda
Przejęcie starożytnych symboli
Połącz odpowiednio.
Ustawy norymberskie (1935r.)
Odseparowywanie ludności żydowskiej
Eugenika
Udoskonalenie rasy nordyckiej.
Eutanazja
Spowodowanie śmierci osoby nieuleczalnie chorej.
Sterylizacja
Pozbawienie płodności
Połącz odpowiednio:
Nowa polityka ekonomiczna
NEP
Komunizm wojenny
upaństwowienie gospodarki
Wszechzwiązkowa Komunistyczna partia bolszewików
WKP(b)
Sowchoz
państowe gospodarstwo
Kołchoz
spółdzielcze gospodarstwo ( zachowanie niewielkiej części ziemi na własność)
Kułak
Bogatszy gospodarz
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.