Świat po I wojnie światowej

System wersalski Odbudowa powojenna i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.

20 pytań Strona 1 DDK
Do wydarzeń dopisz rok. ( liczba tak jak np: 966)
Wybierz tereny, które Niemcy stracili na skutek traktatu wersalskiego : ( 2 zostały podane dodatkowo)
Alzacja
Lotaryngia wschodnia
Pomorze Gdańskie
Wielkopolska
Tyrol
Siedmiogród
Jakie zadanie miała Liga Narodów:
Liga Narodów miała za zadanie: rozstrzygać spory na skali międzynarodowej
Liga Narodów miała za zadanie: dbać o dobro państw centralnych
Liga Narodów miała za zadanie : dbać o dobro państw ententy
Liga Narodów miała za zadanie : troszczyć się o miasto Genewa.
Do państwa dopisz maksymalną liczbę wojsk, jakie dane państwo mogło posiadać. Odpowiedź poprawna to: np 77000
Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
Dalej
Pozostały 3 strony