Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 31-40

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Tymtyeymty
Ilość pytań: 73 Rozwiązywany: 5446 razy
Pytanie 21
Siarczan potasu jest
solą fizjologiczną kwaśną
Pytanie 22
Siarczan sodowy może ulegać procesom
wymieniony w pkt a ib
Pytanie 23
Siarka może być przyswajalna z roztworu glebowego w formie:
jonów siarczanowych
Pytanie 24
Siewki gorczycy w komorze fototropijnej umieszczonej na świetle wykazuje:
. fototropizm dodatni
Pytanie 25
Siła ssąca koloidów jest u
białek większa niż polisacharydów
Pytanie 26
Siła ssąca komórki jest to:
Siła z jaką woda może aktualnie wnikać do komórki
Pytanie 27
Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
siła grawitacyjna
Pytanie 28
Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
opór komórek korzeniowych, ksylostemu, komórek mezofitu i szparek
Pytanie 29
Skład rru można wyrażać w:
%
Pytanie 30
Skladniki mieszaniny niejednorodnej
łatwo rozdzielają się na składniki prostymi metodami fizycznymi
Pytanie 31
Sok komórkowy jest
roztworem koloidalnym
Pytanie 32
Spoczynek bezwzględny (głęboki):
występuje u nasion twardych
Pytanie 33
Stereoizomery cukrów różniące się konfiguracją tylko przy pół acety….. węgla są:
anomerami
Pytanie 34
Stężeniem molowym nazywamy;
liczbe moli substancji w 1 litrze rru
Pytanie 35
Skaryfikacji:
nasiona buka
Pytanie 36
Strefa włośnikowa ze wzrostem korzenia:
zanika
Pytanie 37
Struktura II rzędowa białek uwarunkowana jest przez:
wiązania wodorowe
Pytanie 38
Struktura substancji pektynowych stabilizowana jest przy udziale
jonów wapnia
Pytanie 39
Suchą masę materiału roślinnego pochodzącego z roślin iglastych oznacza się w niższej temp i pod obniżonym ciśnieniem ze względu na:
obecność związków eterycznych parujących w temp niższych niż 105 st. C
Pytanie 40
Susza fizjologiczna występuje:
-częściej na glebach ciężkich i wilgotnych niż lekkich