Powtórzenie: Fizjologia 31-40

Tymtyeymty

Biologia, powtórzenie. 73 pytań.

Siarczan potasu jest
solą fizjologiczną kwaśną
Siarczan sodowy może ulegać procesom
wymieniony w pkt a ib
Siarka może być przyswajalna z roztworu glebowego w formie:
jonów siarczanowych
Siewki gorczycy w komorze fototropijnej umieszczonej na świetle wykazuje:
. fototropizm dodatni
Siła ssąca koloidów jest u
białek większa niż polisacharydów
Siła ssąca komórki jest to:
Siła z jaką woda może aktualnie wnikać do komórki
Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
siła grawitacyjna
Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
opór komórek korzeniowych, ksylostemu, komórek mezofitu i szparek
Skład rru można wyrażać w:
%
Skladniki mieszaniny niejednorodnej
łatwo rozdzielają się na składniki prostymi metodami fizycznymi
Sok komórkowy jest
roztworem koloidalnym
Spoczynek bezwzględny (głęboki):
występuje u nasion twardych
Stereoizomery cukrów różniące się konfiguracją tylko przy pół acety….. węgla są:
anomerami
Stężeniem molowym nazywamy;
liczbe moli substancji w 1 litrze rru
Skaryfikacji:
nasiona buka
Strefa włośnikowa ze wzrostem korzenia:
zanika
Struktura II rzędowa białek uwarunkowana jest przez:
wiązania wodorowe
Struktura substancji pektynowych stabilizowana jest przy udziale
jonów wapnia
Suchą masę materiału roślinnego pochodzącego z roślin iglastych oznacza się w niższej temp i pod obniżonym ciśnieniem ze względu na:
obecność związków eterycznych parujących w temp niższych niż 105 st. C
Susza fizjologiczna występuje:
-częściej na glebach ciężkich i wilgotnych niż lekkich

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.