Fizjologia 31-40

Rodzaj powstającego drewna (późne, wczesne) zależy od:
poziomu zaopatrzenia w auksyny
poziomu betaniny
poziomu zaopatrzenia w wodę
od warunków atmosferycznych
Rolę materiału budulcowego w org roślinnych spełnia głównie:
celuloza
laktoza
skrobia
fitozyna
Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie:
jony wodorowe
jony obojnacze
kationy zasadowe
jony glinu
Rośliny długiego dnia to rośliny;
od kwitnienia wymagają przejścia przez okres o odpowiednio długich dniach
jednoroczne
wieloletnie
Rośliny drzewiaste w okresie produkcji 1g suchej masy wytranspirowują:
kilkaset g wody
10 g wody
100 g wody
350 g H2O
Dalej
Pozostało 14 stron