Strona 1

Fizjologia 31-40

Pytanie 1
Rodzaj powstającego drewna (późne, wczesne) zależy od:
od warunków atmosferycznych
poziomu betaniny
poziomu zaopatrzenia w wodę
poziomu zaopatrzenia w auksyny
Pytanie 2
Rolę materiału budulcowego w org roślinnych spełnia głównie:
laktoza
fitozyna
celuloza
skrobia
Pytanie 3
Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie:
jony obojnacze
jony glinu
kationy zasadowe
jony wodorowe
Pytanie 4
Rośliny długiego dnia to rośliny;
wieloletnie
od kwitnienia wymagają przejścia przez okres o odpowiednio długich dniach
jednoroczne
Pytanie 5
Rośliny drzewiaste w okresie produkcji 1g suchej masy wytranspirowują:
kilkaset g wody
100 g wody
350 g H2O
10 g wody
Pytanie 6
Rośliny ozime bez jaryzacji (okresu obnizonej temp):
nie rozwijają się generatywnie
rozwijają się poprzez pączkowanie
rozwijają się generatywnie
Pytanie 7
Rośliny polikarpiczne to:
m.in. wszystkie dzrewa
drzewa iglaste
drzewa liściaste
Pytanie 8
Rośliny wyższe mają zdolność odżywiania się azotem
azotowym
azotanowym
amoniakowym
fosforowym