Pytania i odpowiedzi

Organy władzy RP - sądy i trybunały w Polsce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sądy i trybunały w Polsce.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6086 razy
Pytanie 1
............-czyli odwołanie od wyroku sądów drugiej instancji z powodu złamania prawa w trakcie postepowania
kasacja
Pytanie 2
...........-możliwość odwołania sie od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji
apelacja
Pytanie 3
Które sądy sadzą wykroczenia, czyli czyny społecznie szkodliwe,które nie są przestępstwami
a) sądy grodzkie
Pytanie 4
Kto powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady sądownictwa?
prezydent
Pytanie 5
w Polsce sądownictwo ma charakter ..........
dwuistancyjności
Pytanie 6
Trybunał Stanu jest organem sądowym,który sądzi najwyższych urzędników państwowych
tak
Pytanie 7
kto pełni funkcje prezesa trybunału Konstytucyjnego ?
Andrzej Rzepliński
Pytanie 8
Skargę do TK może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny
tak
Pytanie 9
Kto powołuje członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu ?
sejm
Pytanie 10
Kadencja członków Trybunału Stanu trwa na czas kadencji trwania sejmu.
tak
Pytanie 11
Ile lat trwa kadencja członków Trybunału Konstytucyjnego ?
9 lat
Pytanie 12
Sędziowie nie posiadają immunitetu
nie

Powiązane tematy

#organy #władzy #sądy