Fiszki

Organy władzy RP - sądy i trybunały w Polsce

Test w formie fiszek Sądy i trybunały w Polsce.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6086 razy
............-czyli odwołanie od wyroku sądów drugiej instancji z powodu złamania prawa w trakcie postepowania
kasacja
...........-możliwość odwołania sie od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji
apelacja
Które sądy sadzą wykroczenia, czyli czyny społecznie szkodliwe,które nie są przestępstwami
b) sądy rejonowe
a) sądy grodzkie
a) sądy grodzkie
Kto powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady sądownictwa?
prezes Sądu Najwyższego
prezydent
minister sprawiedliwości
premier
prezydent
w Polsce sądownictwo ma charakter ..........
dwuistancyjności
Trybunał Stanu jest organem sądowym,który sądzi najwyższych urzędników państwowych
nie
tak
tak
kto pełni funkcje prezesa trybunału Konstytucyjnego ?
Andrzej Rzepliński
Skargę do TK może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny
nie
tak
tak
Kto powołuje członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu ?
sejm
Kadencja członków Trybunału Stanu trwa na czas kadencji trwania sejmu.
tak
nie
tak
Ile lat trwa kadencja członków Trybunału Konstytucyjnego ?
9 lat
Sędziowie nie posiadają immunitetu
nie
tak
nie

Powiązane tematy

#organy #władzy #sądy

Inne tryby