Strona 1

Organy władzy RP - sądy i trybunały w Polsce

Pytanie 1
............-czyli odwołanie od wyroku sądów drugiej instancji z powodu złamania prawa w trakcie postepowania
Pytanie 2
...........-możliwość odwołania sie od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji
Pytanie 3
Które sądy sadzą wykroczenia, czyli czyny społecznie szkodliwe,które nie są przestępstwami
b) sądy rejonowe
a) sądy grodzkie
Pytanie 4
Kto powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady sądownictwa?
minister sprawiedliwości
prezydent
premier
prezes Sądu Najwyższego
Pytanie 5
w Polsce sądownictwo ma charakter ..........
Pytanie 6
Trybunał Stanu jest organem sądowym,który sądzi najwyższych urzędników państwowych
tak
nie
Pytanie 7
kto pełni funkcje prezesa trybunału Konstytucyjnego ?
Pytanie 8
Skargę do TK może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny
nie
tak

Powiązane tematy

#organy #władzy #sądy