Pytania i odpowiedzi

Syzyfowe prace

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z lektury szkolnej "Syzyfowe prace" mający na celu sprawdzenie znajomości lektury. Powieść została wydana w roku 1897 w czasopiśmie "Nowa Reforma".
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 275344 razy
Pytanie 1
Kompozycja Syzyfowych prac jest:
spoista
Pytanie 2
Akcja obejmuje jakie lata ?
1871-1881
Pytanie 3
Miejsca akcji to:
Owczary
Gawronki
Kleryków
Pytanie 4
Do postaci wpisz p jeśli są poprawne informacje lub jesli f jesli są fałszywe.
Pytanie 5
Marcin podczas nauki w Owczarach zrobił w nauce duże postępy:
Fałsz
Pytanie 6
Do czego przygotowywano Marcina ?
Do egzaminu w Klerykowie.
Pytanie 7
U kogo mieszka młody Borowicz ?
U Przepiórzycy
Pytanie 8
Co słyszał Marcin w kościele ?
Jak ksiądź rozmawiał z inspektorem ( chór będzie śpiewał po polsku)
Pytanie 9
Prof. Leim (łacina) karał surowo za ?
To że ktoś rozmawia po polsku
Pytanie 10
Nauczyciel Ozierski (rosyjski) nie potrafi:
Utrzymać dyscypliny
Pytanie 11
Prof miejscowego języka pan Sztetter bał się o ?
Posadę
Pytanie 12
Prof. Nogacki uczył czego ?
Matematyki
Pytanie 13
Wpisz p jesli zdanie jest prawdziwe lub f gdy jest fałszywe
Pytanie 14
Bernard Zygier recytuje:
Redutę Ordona
Pytanie 15
Jaki nauczyciel odkrył że jakaś młodzież organizuje kółka literackie ?
Majewski
Pytanie 16
Kto pokrzepił Marcina gdy ten dowiedział się że Biruta wyjechała wraz z ojcem do Rosji ?
Radek