Pytania i odpowiedzi

Syzyfowe prace

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z lektury szkolnej "Syzyfowe prace". Powieść została wydana w roku 1897 w czasopiśmie "Nowa Reforma".
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 309340 razy
Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe.
Marcinek był jedynakiem.
Prawda
Ojciec Marcinka miał na imię Walenty.
Prawda
Pani Wiechowska była osobą bardzo szczupłą, wyglądała na chorą.
Fałsz
Marcinek pobierał nauki w języku niemieckim.
Fałsz
Piotr Nikołajewicz Jaczmieniew był kierownikiem dyrekcji naukowej.
Prawda
Pytanie 2
W jaki sposób rodzice Marcinka opłacali naukę swojego syna?
artykułami spożywczymi
Pytanie 3
Połącz w pary miejsce z jego historią.
Klerykowo
miejsce w którym znajdowało się gimnazjum
Gawronki
rodzinna miejscowość Marcinka
Owczary
miejsce w którym znajdowała się szkoła nauczania początkowego
Pytanie 4
Dlaczego Marcinek trafił na stancję do "starej Przepiórzycy"?
była ona starą znajomą pani Borowiczowej
Pytanie 5
Kim byli poszczególni bohaterowie powieści?
Kostriulew
nauczyciel historii
Somonowicz
radca
Nogacki
nauczyciel arytmetyki
Sztetter
nauczyciel języka polskiego
Ozierskij
nauczyciel języka rosyjskiego
Zygier
jeden z uczniów
Wargulski
ksiądz
Pytanie 6
Jaki był stosunek Marcina do nauki gdy udało mu się dostać do gimnazjum?
chciał się uczyć pilnie i sumiennie
Pytanie 7
Dlaczego Bernard Zygier trafił do gimnazjum w Klerykowie?
został wydalony z innego gimnazjum za antyrosyjską postawę
Pytanie 8
Ile dni urlopu świątecznego dla swojego syna z okazji Zielonych Świątków udało się załatwić pani Borowiczowej?
dwa
Pytanie 9
Skąd Marcinek zebrał kwiaty bzu dla swojej matki?
z okolic kapliczki
Pytanie 10
W której klasie Marcinek przestał się dobrze uczyć?
pierwszej
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawidziwe.
Pani Borowiczowa zmarła tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
Fałsz
Na wieść o śmierci matki, Marcinek całkowicie się załamał.
Fałsz
Marcinek śpiewał w kościelnym chórze.
Prawda
Ksiądz zakazał śpiewania hymnu po nabożeństwie po rosyjsku.
Prawda
Stary Klej to przezwisko Nogackiego.
Fałsz
Pytanie 12
Kto przywiózł do szkoły stary Pistolet, którym chłopcy strzelali w parku?
Szwarc
Pytanie 13
Dlaczego Sztetter bał się uczyć języka polskiego?
obawiał się o los swoich dzieci
Pytanie 14
Jaki pseudonim nosiła Anna Stogowska?
Biruta
Pytanie 15
Dlaczego Radkowi groziło wydalenie ze szkoły?
uderzył Tymkiewicza
Pytanie 16
Jaki wpływ na postawę Marcina miały reformy wprowadzone w gimnazjum pod zarządem Kriestoobriadnikowa?
łatwo uległ rusyfikacji
Pytanie 17
Jaki utwór wyrecytował Zygier na zajęciach u Sztettera?
Redutę Ordona
Pytanie 18
Zaznacz zdania prawdziwe.
Górka to miejsce w którym Marcin spotykał się z Birutą.
Fałsz
Górka mieściła się na poddaszu w miejscu suszarni.
Prawda
W spotkaniach na górce nie brał udziału Zygier.
Fałsz
Wartę podczas spotkać na górce pełnili młodsi Gontalowie.
Prawda
W ostatniej scenie utworu Marcin rozmawia z Radkiem.
Prawda
Pytanie 19
Którego z nauczycieli Borowicz obrzucił błotem?
Majewskiego
Pytanie 20
Co się stało z Anną Stogowską?
wyjechała wraz z rodziną w głąb Rosji