Fiszki

Syzyfowe prace

Test w formie fiszek Test z lektury szkolnej "Syzyfowe prace" mający na celu sprawdzenie znajomości lektury. Powieść została wydana w roku 1897 w czasopiśmie "Nowa Reforma".
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 275342 razy
Kompozycja Syzyfowych prac jest:
rozwlekła
spoista
cykliczna
niespójna
spoista
Akcja obejmuje jakie lata ?
1878-1890
1871-1881
1888-1900
1864-1888
1871-1881
Miejsca akcji to:
Gdańsk
Owczary
Gawronki
Kleryków
Owczary
Gawronki
Kleryków
Do postaci wpisz p jeśli są poprawne informacje lub jesli f jesli są fałszywe.
Marcin podczas nauki w Owczarach zrobił w nauce duże postępy:
Prawda
Fałsz
Fałsz
Do czego przygotowywano Marcina ?
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Do olimpiady
Do recytacji wiersza
Do egzaminu w Klerykowie.
Do egzaminu w Klerykowie.
U kogo mieszka młody Borowicz ?
U Przepiórzycy
U prof. Majewskiego
Z rodziną w Owczarach.
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
U Przepiórzycy
Co słyszał Marcin w kościele ?
Mszę
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Chór
Jak ksiądź rozmawiał z inspektorem ( chór będzie śpiewał po polsku)
Jak ksiądź rozmawiał z inspektorem ( chór będzie śpiewał po polsku)
Prof. Leim (łacina) karał surowo za ?
Za braki zadań.
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
To że ktoś rozmawia po polsku
Za nieprzygotowanie
To że ktoś rozmawia po polsku
Nauczyciel Ozierski (rosyjski) nie potrafi:
Uczyć
Wysławiać się.
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Utrzymać dyscypliny
Utrzymać dyscypliny
Prof miejscowego języka pan Sztetter bał się o ?
O uczniów i to że uczy j.polskiego
Posadę
O to że ktoś wyda jego sekret
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Posadę
Prof. Nogacki uczył czego ?
J.niemieckiego
Fizyki
Chemii
Matematyki
Matematyki
Wpisz p jesli zdanie jest prawdziwe lub f gdy jest fałszywe
Bernard Zygier recytuje:
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Testament mój
Redutę Ordona
Hymn o miłości
Redutę Ordona
Jaki nauczyciel odkrył że jakaś młodzież organizuje kółka literackie ?
Nogacki
Sztetter
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Majewski
Majewski
Kto pokrzepił Marcina gdy ten dowiedział się że Biruta wyjechała wraz z ojcem do Rosji ?
Zygier
Małachowski
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Radek
Radek