Test z lektury szkolnej

Syzyfowe prace

Pytanie 1
Kompozycja Syzyfowych prac jest:
Pytanie 2
Akcja obejmuje jakie lata ?
Pytanie 3
Miejsca akcji to:
Pytanie 4
Do postaci wpisz p jeśli są poprawne informacje lub jesli f jesli są fałszywe.
Pytanie 5
Marcin podczas nauki w Owczarach zrobił w nauce duże postępy:
Pytanie 6
Do czego przygotowywano Marcina ?
Dalej