Powtórzenie: 63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Ten bardzo obszerny powtórzenie zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji.

Historia, powtórzenie. 63 pytań.

Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
ateńska i spartańska
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
Ustaw właściwą kolejność:
1. epoka archaiczna
2. epoka klasyczna
3. epoka hellenistyczna
"Wielka kolonizacja" oznacza:
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
od VIII do VI w. p.n.e.
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Ateny
Po likwidacji monarchii w Atenach wprowadzono ustrój arystokratyczny, słowo to oznacza:
rządy najlepszych
NAJWYżSZą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa były:
Zgromadzenie Ludowe (eklezja) i Rada Pięciuset
Reforma Klejstenesa oznaczała:
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
Reforma Drakona oznaczała:
spisanie prawa zwyczajowego, w celu ograniczenia samowoli w jego interpretowaniu
Reforma Solona oznaczała:
podział społ.na 4 klasy majątkowe - co zapoczątkowało timokrację
likwidację kamieni dłużnych
strząśnięcie długów
likwidację niewolnictwa za długi
Reforma Peryklesa oznaczała:
rozkwit demokracji
Rada Starszych w Sparcie nazywana była:
Geruzją
Powstanie jońskie datujemy na:
499?494 p.n.e.
Reforma Drakona w Atenach nastąpiła w roku:
621 p.n.e.
Reforma Solona w Atenach nastąpiła w roku
594 p.n.e.
Reforma Klejstenesa w Atenach nastąpiła w roku:
508 p.n.e.
Miejscem pierwszej wielkiej bitwy Greków z Persami była równina pod:
Maratonem
W drugiej wojnie perskiej Grecy stoczyli przegraną bitwę pod:
Termopilami
Ostateczna klęska Persów nastąpiła w bitwie pod
Salaminą

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.