Pytania i odpowiedzi

Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 4212 razy
Pytanie 41
Chlor
Cl
Pytanie 42
Argon
Ar
Pytanie 43
Gal
Ga
Pytanie 44
German
Ge
Pytanie 45
Arsen
As
Pytanie 46
Selen
Se
Pytanie 47
Brom
Br
Pytanie 48
Krypton
Kr
Pytanie 49
Ind
In
Pytanie 50
Cyna
Sn
Pytanie 51
Antymon
Sb
Pytanie 52
Tellur
Te
Pytanie 53
Jod
I
Pytanie 54
Ksenon
Xe
Pytanie 55
Hafn
Hf
Pytanie 56
Tantal
Ta
Pytanie 57
Wolfram
W
Pytanie 58
Ren
Re
Pytanie 59
Osm
Os
Pytanie 60
Iryd
Ir