Pytania i odpowiedzi

Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 4080 razy
Pytanie 21
Ruten
Ru
Pytanie 22
Kobalt
Co
Pytanie 23
Rod
Rh
Pytanie 24
Nikiel
Ni
Pytanie 25
Pallad
Pd
Pytanie 26
Miedź
Cu
Pytanie 27
Srebro
Ag
Pytanie 28
Cynk
Zn
Pytanie 29
kadm
Cd
Pytanie 30
Bor
B
Pytanie 31
Węgiel
C
Pytanie 32
Azot
N
Pytanie 33
Tlen
O
Pytanie 34
Fluor
F
Pytanie 35
Hel
He
Pytanie 36
Neon
Ne
Pytanie 37
Glin
Al
Pytanie 38
Krzem
Si
Pytanie 39
Fostor
P
Pytanie 40
Siarka
S