Pytania i odpowiedzi

Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 8998 razy
Pytanie 21
W którym roku w Moskiwe podczas własnego ślubu został zamordowany Dymitr Samozwaniec?
1606
Pytanie 22
Przeciwko komu wybuchło powstanie Iwana Bołotnikowa?
Wasylowi Szujskiemu
Pytanie 23
Bitwa pod Kłuszynem miała miejsce w roku:
1610
Pytanie 24
Kto pozostawił polską załogę na Kremlu w 1610 roku?
Stanisław Żółkiewski
Pytanie 25
Gdzie zawarto w 1619 roku rozjem między Polską a Rosją?
w Dywilinie
Pytanie 26
Próba odzyskania przez Rosjan Smoleńska miała miejsce w roku:
1632
Pytanie 27
Ugoda w Perejesławiu została podpisana w roku:
1654
Pytanie 28
Gdzie Stanisław Potocki i Jerzy Lubomirski poprowadzili wojska polskie do zwycięstwa nad Rosjanami w 1660 roku?
pod Cudnowem
Pytanie 29
Gdzie został potwierdzony rozejm w Andruszowie w 1686 roku?
w Moskwie
Pytanie 30
Spalenie Warny przez Kozaków miało miejsce w roku:
1620
Pytanie 31
Gdzie w 1620 roku wojska polskie poniosły klęskę w bitwie z Turcją?
pod Cecorą
Pytanie 32
Który dowódca wojskowy zmarł podczas oblężenia Chocimia w 1621 roku?
Jan Karol Chodkiewicz
Pytanie 33
Pokój chocimski z 1621 roku ustalał garnice między Polską i Turcją:
na Dniestrze
Pytanie 34
W ramach tarkatu pokojowego w Buczaczu Polska NIE straciła:
Litwy
Pytanie 35
Gdzie zwycięstwo odniósł Jan Sobieski w roku 1673?
pod Chocimiem
Pytanie 36
Bitwa pod Wiedniem miała miejsce:
12 IX 1683
Pytanie 37
Jaki pokój z 1699 roku zakończył wojny polsko - tureckie?
w Karłowicach