Fiszki

Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie

Test w formie fiszek Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 8996 razy
Zygmunta III Wazę zdetronizowano z tronu szwedzkiewgo w roku:
1598
1599
1506
1592
1601
1599
Bitwa pod Kokenhausen miała miejsce w roku:
1603
1600
1601
1615
1601
Zygmunt III Waza włączył do Polski w 1600 roku:
Estonię
Prusy Książęce
Inflanty
Pomorze Gdańskie
Estonię
W Bitwie pod Białym Kamieniem wojskami polskimi dowodził:
Stefan Czarniecki
Jan Karol Chodkiewicz
Stanisław Żółkiewski
Krzysztof Radziwiłł
Jan Karol Chodkiewicz
O ujście jakiej rzeki toczyła się wojna polsko-szwedzka w latach 1617-1622?
Wisły
Odry
Noteci
Dźwiny
Dźwiny
Rozejm w Mitawie zawarto w roku:
1622
1621
1619
1623
1632
1622
W ramach postanowień rozejmu w Mitawie, ranica polsko-szwedzka przebiegała wzdłuż:
Pomorza Gdańskiego
Wisły
Dźwiny
Estonii
Noteci
Dźwiny
W 1626 roku, wojska szwedzkie wkraczając na teren Rzeczypospolitej, wymusiły neutralność na:
księciu pruskim
elektorze brandenburskim
carze rosyjskim
Wielkim Księciu Litewskim
księciu pruskim
W jakiej bitwie w 1627 roku dowodził admirał Arendt Dickmann?
pod Oliwą
pod Hammerstein
pod Tczewem
pod Czarnem
pod Oliwą
W którym roku miała miejsce bitwa pod Trzcianą?
1629
1667
1639
1614
1634
1629
W bitwie pod Trzcianą dowodził:
Stanisław Koniecpolski
Krzysztof Radziwiłł
Stanisław Żółkiewski
Jan Karol Chodkiewicz
Stefan Czarniecki
Stanisław Koniecpolski
W ramach którego pokoju lub rozejmu Szwecja zyskała porty pruskie (oprócz Gdańska i Królewca)?
w Altmarku
w Mitawie
w Sztumskiej Wsi
W Oliwie
w Mitawie
Rozejm w Sztumskiej Wsi podpisano w roku:
1622
1635
1656
1634
1635
Potop szwedzki rozpoczął się od kapitulacji pospolitego ruszenia:
w Kiejdanach
pod Warką
pod Ujściem
pod Chojnicami
pod Warszawą
pod Ujściem
Jak nazywał się król, który opuścił Polskę w 1655 roku?
Jan Kazimierz
Władysław IV Waza
Michał Korybut Wiśniowiecki
Zygmunt III Waza
Jan Kazimierz
Kto dowodził w bitwie pod Warką w 1656 roku?
Krzysztof Radziwiłł
Jak Karol Chodkiewicz
Stefan Czarniecki
Jeremi Wiśniowiecki
Stefan Czarniecki
Traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 roku dotyczyły:
Kurlandii
Litwy
Prus Książęcych
Inflant
Ukrainy
Prus Książęcych
W którym roku został podpisany traktat rosyjsko-szwedzki zawarty przez Wasyla Szujskiego?
1598
1609
1608
1611
1609
Po czyjej śmierci carem w Rosji został Borys Godunow?
Wasyla Szujskiego
carewicza Fiodora
Iwana IV Groźnego
carewicza Dymitra
carewicza Fiodora
Czyje poparcie zyskał Grisza Otriepiew, zwany Dymitrem Samozwańcem?
Radziwiłłów
Koniecpolskich
Mniszchów
Mniszchów