Test: Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Strona 1

Pytanie 1
Na jakie dwie grupy dzielimy związki chemiczne?
związki organiczne
związki nieorganiczne
związki nasycone
węglowodowy
związki nienasycone
pochodne węglowodorów
Pytanie 2
Co to są związki organiczne?
Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
Cząsteczki zawierające jedno wielokrotne wiązanie pomiędzy atomami węgla
Związki chemiczne posiadajcie w swojej cząsteczce atomy węgla
Pytanie 3
Ile elektronów posiada atom węgla? (wpisz tylko cyfrę)
Pytanie 4
Co to są węglowodory?
To związki chemiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
To bezbarwne, lotne i łatwopalne ciecze o charakterystycznym zapachu
To związki chemiczne zbudowane wyłącznie z wodoru i węgla
Pytanie 5
Paliwa, to naturalne źródła węglowodorów. Wskaż trzy podstawowe paliwa.
Rudy miedzi
Rudy cynku
Ropa naftowa
Węgle kopalne
Gaz ziemny
Polimery
Pytanie 6
Jakie są produkty destylacji ropy naftowej?
benzyna
smary
asfalt
oleje napędowe
Gaz raferyjny
nafta
mazut
Pytanie 7
Co to są związki nasycone?
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla
Pytanie 8
Jaki jest wzór ogólny alkanów?
CnH2n
CnH2n+2
CnH2n-2
Pytanie 9
Jakie są inne nazwy metanu?
Gaz świetlny
Gaz kopalniany
Gaz błotny
Gaz niebieski
Pytanie 10
Co to jest spalanie?
To gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzielaniem światła i ciepła
To zdolność związku chemicznego do uczestnictwa w reakcjach chemicznych
To reakcja łączenia się cząsteczki zawierającej wiązanie wielokrotne z inną cząsteczką
Pytanie 11
Jakie są produkty spalania całkowitego?
C + H2O
CO2 + H20
CO + H2O
Pytanie 12
Jakie są produkty spalania niecałkowitego?
C + H2O
CO + H2O
CO2 + H2O
Pytanie 13
1. Alkany w przedziale od 1 do 4, to... 2. Alkany w przedziale od 5 do 16, to... 3. Alkany w przedziale od 17, to..
1.ciecze 2.ciała stałe 3.gazy
1.gazy 2.ciecze 3.ciała stałe
1.ciała stałe 2.ciecze 3.gazy
Pytanie 14
Wybierz tę odpowiedź, w której znajdują sie zastosowania tylko alkanów.
Gazy wypełniające butle turystyczne, wykorzystanie do wyrobów smarów i olejów, składnik gazu ziemnego, paliwa energetyczne, gazy spieniające w piankach do golenia
Lampki karbidowe, produkcja hydrożeli oraz silikonów, wykorzystanie do produkcji obudowy telefonów, rodukcja polarów i elastycznych tworzyw sztucznych
Do wytwarzania tworzyw sztucznych, zastosowanie do regulacji wzrostu upraw, do wytwarzania rozpuszczalników farb, gaz w palniach służących do cięcia