Pytania i odpowiedzi

Ideologie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania dotyczące ideologii światowych. Doskonały do przygotowania przed Maturą.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 5229 razy
Pytanie 1
Twórca pierwszej doktryny liberalnej
John Locke
Pytanie 2
Liberalizm: wizja człowieka
indywidualistyczna koncepcja człowieka
Pytanie 3
Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
Karl Popper
Pytanie 4
Myśliciele liberalni
Raymond Aron
Stefan Kisielewski
Milton Friedman
Pytanie 5
Skrajny nurt liberalizmu
libertarianizm
Pytanie 6
Jeden z głównych twórców konserwartzmu
Edmund Burke
Pytanie 7
Konserwatyzm: wizja państwa
postuluje istnienie silnego państwa, akcentuje rolę elit
Pytanie 8
Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990
Podaj imię i nazwisko
Margaret Thatcher
Pytanie 9
Z jakim ugrupowaniem związani byli: Michał Bobrzyński, Józef Szujski i Stanisław Tarnowski?
stańczycy
Pytanie 10
Data roczna rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
1962
Pytanie 11
Tytuł encykliki Leona XIII, w której papież skrytykował zarówno ustrój socjalistyczny, jak i liberalny
Rerum novarum
Pytanie 12
Politycy Chadeccy
Alcide de Gasperi
Konrad Adenauer
Pytanie 13
Jesto to logo ...
Międzynarodówki Socjalistycznej
Pytanie 14
Socjaldemokracja: wizja gospodarki
zakłada ingerencję państwa w gospodarkę, uznaje prymat pracy nad kapitałem
Pytanie 15
Zwolennicy budowy socjalizmu wskutek ewolucji i demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat
reformiści