Test z Wiedzy o społeczeństwie

Ideologie

Pytanie 1
Twórca pierwszej doktryny liberalnej
Pytanie 2
Liberalizm: wizja człowieka
Pytanie 3
Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
Pytanie 4
Myśliciele liberalni
Pytanie 5
Skrajny nurt liberalizmu
Pytanie 6
Jeden z głównych twórców konserwartzmu
Dalej