Test

Ideologie

Pytanie 1
Twórca pierwszej doktryny liberalnej
Pytanie 2
Liberalizm: wizja człowieka
pesymistyczna wizja ludzkiej natury
człowiek jest pozbawiony wad
indywidualistyczna koncepcja człowieka
Pytanie 3
Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
Pytanie 4
Myśliciele liberalni
Ronald Reagan
Stefan Kisielewski
Milton Friedman
Raymond Aron
Willy Brandt
Pytanie 5
Skrajny nurt liberalizmu
Pytanie 6
Jeden z głównych twórców konserwartzmu
Edmund Burke
Osward Mosley
Monteskiusz
Milan Hodża

Powiązane tematy

#maturazwosu #ideologie #polityka