Powtórzenie: Układ ruchu

Biologia, powtórzenie. 11 pytań.

Które z podanych kości są kośćmi krótkimi
nadgarstka
Co to jest okostna.
to błona pokrywająca kość
Co to jest- składnik organiczny czy nieorganiczny.
Głównie fosforany i węglany, które nadają kościom twardość i odporność na złamania lub zgniecenie.
składniki nieoraganiczne
Jakie wyróżniamy złamania.
zamnknięte
otwarte
z czego zbudowany jest szkielet osiowy?
żeber
kręgosłupa
czaszki
Zasadnicze części czaszki. Jaka kość jest największa
ciemniowa
z ilu kręgów składa się kręgosłup
33-34
o jakie skrzywienie kręgosłupa chodzi.
nadmierne wygięcie kręgosłupa w części piersiowej ku tyłowi (...)
hiperkifoza
Prawda czy fałsz . kości kończyny górnej to: kość ramieniowa kość przedramienia łokciowa strzałkowa, piszczelowa.
fałsz
Kości możemy podzielić na nieruchome ruchome i półruchome a połączenie chrząstkowe na spojenie łonowe to połączenie kości:
półruchome
Co jest najczęściej powodem niszczenia się chrząstki w stawie
brak ruchu
otyłość

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.