Test z Biologii

Układ ruchu

Pytanie 1
Które z podanych kości są kośćmi krótkimi
Pytanie 2
Co to jest okostna.
Pytanie 3
Co to jest- składnik organiczny czy nieorganiczny.
Głównie fosforany i węglany, które nadają kościom twardość i odporność na złamania lub zgniecenie.
Pytanie 4
Jakie wyróżniamy złamania.
Pytanie 5
z czego zbudowany jest szkielet osiowy?
Dalej